top of page

OM ACRYLGRUPPEN

Acrylgruppen producerar allt från korta serier till stora volymer

Acrylgruppen Display AB är idag ett företag med bred kunskap inom POS lösningar, i de flesta material och kombinationer. Vi har egen plastbearbetning för mindre serier och utveckling samt ett mycket starkt nätverk av partners inom trä, metall och print vilket gör att vi snabbt kan ta fram allt från prototyper och korta serier till stora volymer. Sedan mer än 15 år har vi ett tätt samarbete med en produktion i Slovakien, det ger oss tillgång till en modern maskinpark med hög kapacitet.

bottom of page